Commissies kunnen alleen bestaan door het grote aantal vrijwilligers dat zich hiervoor wil inzetten. Het bestuur is van mening dat de commissies een zo groot mogelijke zelfstandigheid moeten hebben. Uiteraard blijft het bestuur eindverantwoordelijk, derhalve vindt er regelmatig overleg plaats tussen bestuur en commissievoorzitters.

Twee commissies zijn geen verantwoording schuldig aan het bestuur, maar direct aan de algemene ledenvergadering, te weten de kascontrole-. en kantinecontrolecommissie. 

Kascontrolecommissie: 

Remy Nagel & Pim van Heijst  

De secretaris van het bestuur treedt op als contactpersoon en zorgt ervoor dat belangrijke informatie uit het bestuur en de commissies naar de leden toe wordt gebracht. 

Kantinecommissie

De kantinecommissie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de sfeer en de inwendige mens in het clubhuis verzorgen. De inspanning die deze commissie levert is niet gering. Vooral tijdens toernooien of bepaalde speelavonden is er veel werk te verzetten.

Elk seizoen wordt er een lijst met namen samengesteld van personen die bardienst willen draaien. Wanneer je het leuk vindt eens een bardienst te draaien meld je dan aan bij de kantinecommissie. 

Kantinecommissie: 

René Kerk (vz),  Tejo Spiegelenberg, Frans Bartels, Maaike Bartels, Hanneke Schonekamp & Ron Rademaker

kantinecommissie@tvvs.nl

Kantinecontrole: 

René Kerk kantinecontrole@tvvs.nl

———————————————————————————————————————————————-

Communicatie:

Beheer en onderhoud aan website TVVS, KNLTB Club-app, Narrowcasting & Facebook

TVVS beschikt over een eigen dynamische website (https://www.tvvs.nl/) vol met actueel nieuws en wetenswaardigheden. O.a. Competitie- en toernooiresultaten, clubnieuws zijn via de website te volgen. Het actuele nieuws wordt ingezonden door de (commissie) leden aan communicatie die de site voorzien van deze nieuwe berichtgeving.

Tevens zal de meeste berichtgeving ook via Facebook (https://www.facebook.com/TVVS.Enschede/) kenbaar worden gemaakt.

Ron Rademaker communicatie@tvvs.nl, vacant 

 

Evenementen TVVS 

TVVS organiseert door het jaar heen verschillende evenementen. Vragen of suggesties hierover? Mail naar events@tvvs.nl

———————————————————————————————————————————————- 

Technische commissie:

Activiteiten:

 • Samenstellen van de competitieteams;
 • Organisatie van de competitie;
 • Organisatie van voorlichting- en evaluatieavond voor aanvoerders van competitieteams;
 • Het volgen van het competitieverloop, bijhouden van de standen;
 • Indeling van de banen tijdens de competitie;
 • Contact onderhouden met de KNLTB;
 • Organiseren van clubkampioenschappen en toernooien in samenwerking met de toernooicommissaris;
 • Overleg en afstemming met de jeugdcommissie inzake doorstroming van jeugd naar senioren.

Technische commissie:
Rutger Bruin VZ,  Ruben Dijk, Sep vd Berg, Nienke Dijkstra & René Kerk.

technischecommissie@tvvs.nl

 

———————————————————————————————————————————————-

Jeugdcommissie:

Activiteiten:

 • Een seizoenopening;
 • Jeugdcompetitie op woensdagmiddag, zaterdagochtend en zondag;
 • Gezelligheidstoernooitjes;
 • De clubkampioenschappen;
 • Het Open Jeugdtoernooi;
 • Slotactiviteit

Jeugdcommissie:

Thijs Klifman vz jeugdcommissie@tvvs.nl
Jacqueline Fransen, Remy Nagel, Paul Geverdink,  Mirande te Poel, Jorien Willemsen, Sander Elshof & Laura Sterken.

Jeugdredactie:   Esmee Roorda

Commissie Jeugdbeleid:   

Remy Nagel

Ortho Euregio Open Jeugdtoernooi:    

Thijs Klifman,  Bart Broekhuis, Pim van Heijst, Esmee Roorda, Miranda te Poel & Barbara Spielenberg  

———————————————————————————————————————————————-

Baancommissie:

Activiteiten:

 • Het onderhouden van het gehele complex;
 • Het bespeelbaar maken en houden van de banen, waarvoor de groundsman verantwoordelijk is, in samenwerking met de baancommissie;
 • Tevens verzorgt de baancommissie alles op en rond de banen, zoals netten, belijning, hekwerken afrastering, beplanting, verlichting en ook het onderhoud van het clubgebouw.
 • Samen met vrijwilligers worden de wat grotere klussen aangepakt. Zonder hulp is dit niet te realiseren.

Parkbeheer:   

Herman Volbers 053-4331624 

 

———————————————————————————————————————————————-

Toernooicommissie:

De toernooicommissie organiseert toernooien en helpt mee bij de organisatie van de clubkampioenschappen. Dit gebeurt in samenwerking met de toernooicommissaris en de technische commissie. Via de activiteitenagenda, gepubliceerd op de website, wordt u op de hoogte gesteld van de data waarop de verschillende toernooien worden georganiseerd.

Voor het aanmelden van deze evenementen vindt u een inschrijfformulier op onze deze website.

Toernooicommissie:  

 Martijn v.d Molen(vz) 4610319 / toernooi@tvvs.nl, Bart Broekhuis & Ron Rademaker

Juwelier Wissink Open Toernooi:   

Martijn v.d. Molen (vz) / opentoernooi@tvvs.nl Petra Sannes, Saskia Vliegen, Marc Brandjes, Arjan Floris & Ron Rademaker

(v)Echtparentoernooi   

Wouter van de Plas & Pien Menting

Commissie Randgebeuren:   

Arjan Lassche

Clubavond TVVS   

Miriam Radstaak, Inge Velsin, Femke Heutink, Sep vd Berg, Wanda Vester & Wouter van de Plas

———————————————————————————————————————————————-

Sponsorcommissie:

Onze vereniging zoekt regelmatig naar sponsors ter versterking van de clubkas. Sponsoring vindt plaats binnen onze vereniging op verschillende manieren:

 • Reclamedoeken op het tennispark;
 • Adverteren op de website;
 • Sponsoring van speciale activiteiten (toernooien enz.).

Gelden die via deze sponsoring worden ontvangen worden voornamelijk besteed aan opleiding, training en begeleiding van de jeugd.

Wanneer u bedrijven kent die onze vereniging zouden willen sponsoren, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de Sponsorcommissie.

Sponsorcommissie: Pascal Harmsen vz, Esmee Roorda.  sponsorcommissie@tvvs.nl,  

———————————————————————————————————————————————-

IT-commissie:

Beheer en onderhoud technische IT-omgeving.

Freddy Oomkes  

———————————————————————————————————————————————-
Senioren 45+tennis:   

Joke Wolters, Gerard Haaker, Elisabeth Lem, Henk Oomkes & Sonja Moolhuijzen   

Koffietennis:   

Bert Ruwe & Jan van de Salm

Trainingen:   

Remy Nagel (0611539523 / info@tennispromotor.nlwww.tennispromotor.nl)

 

De leukste tennisclub van Enschede.

Bezoekadres TVVS
Magnoliastraat 11
7531 EC Enschede
Telefoon: 053-4331965

Copyright © 2019 tvvs.nl All Rights Reserved.

Sluit Menu