Commissies

Commissies kunnen alleen bestaan door het grote aantal vrijwilligers dat zich hiervoor wil inzetten. Het bestuur is van mening dat de commissies een zo groot mogelijke zelfstandigheid moeten hebben. Uiteraard blijft het bestuur eindverantwoordelijk, derhalve vindt er regelmatig overleg plaats tussen bestuur en commissievoorzitters.

Twee commissies zijn geen verantwoording schuldig aan het bestuur, maar direct aan de algemene ledenvergadering, te weten de kascontrole-. en kantinecontrolecommissie.   

Kascontrolecommissie: 

2023: Pim van Heist & Erwin Goosen. Reserve Dennis van Dusschoten.

De secretaris van het bestuur treedt op als contactpersoon en zorgt ervoor dat belangrijke informatie uit het bestuur en de commissies naar de leden toe wordt gebracht.   

Kantinecommissie ([email protected]):

De kantinecommissie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de sfeer en de inwendige mens in het clubhuis verzorgen. De inspanning die deze commissie levert is niet gering. Vooral tijdens toernooien of bepaalde speelavonden is er veel werk te verzetten. Elk seizoen wordt er een lijst met namen samengesteld van personen die bardienst willen draaien. Wanneer je het leuk vindt eens een bardienst te draaien meld je dan aan bij de kantinecommissie. 

René Kerk (vz),  Maaike Bartels, Hanneke Schonekamp, Ron Rademaker, Frans Bartels & Tejo Spiegelenberg   Kantinecontrole ([email protected]): 2021: René Kerk   

Communicatie ([email protected]):

Beheer en onderhoud aan website TVVS, KNLTB Club-app, Narrowcasting & Facebook

TVVS beschikt over een eigen dynamische website (www.tvvs.nl) vol met actueel nieuws en wetenswaardigheden. O.a. Competitie- en toernooiresultaten, clubnieuws zijn via de website en Norrowcasting te volgen. Het actuele nieuws wordt ingezonden door de (commissie) leden aan communicatie die de site voorzien van deze nieuwe berichtgeving.

Tevens zal de meeste berichtgeving ook via de clubapp en Facebook  kenbaar worden gemaakt.

Ron Rademaker, vacant   

Evenementen TVVS ([email protected])

TVVS organiseert door het jaar heen verschillende evenementen. Vragen of suggesties hierover? Spreek iemand aan of mail ons !  

Technische commissie ([email protected]):

Activiteiten:

·       Samenstellen van de competitieteams

·      Organisatie van de voorjaars- en najaarscompetitie

·       Organisatie van voorlichting- en evaluatieavond voor aanvoerders van competitieteams

·       Het volgen van het competitieverloop, bijhouden van de standen

·       Indeling van de banen tijdens de competitie

·       Contact onderhouden met de KNLTB

·       Organiseren van clubkampioenschappen en/of toernooien in samenwerking met de toernooicommissaris

·       Overleg en afstemming met de jeugdcommissie inzake doorstroming van jeugd naar senioren

Rutger Bruin (vz),  Ruben Dijk, Sep vd Berg, Nienke Dijkstra.  

Jeugdcommissie ([email protected]):

Activiteiten:

·       Seizoenopening

·       Jeugdcompetitie

·       Gezelligheidstoernooitjes;

·       De clubkampioenschappen;

·       Het Open Jeugdtoernooi;

·       Slotactiviteit

Sander Elshof (vz) Remy Nagel & Emiel Muller, Daan Swerink, Bram Arntzen & Jan Hackbarth.  Jeugdredactie:   Esmee Roorda  

Commissie Jeugdbeleid ([email protected]):  

Remy Nagel  

Ortho Euregio Open Jeugdtoernooi:    

Sander Elshof, Thijs Klifman, Bart Broekhuis, Pim van Heijst, Esmee Roorda, Miranda te Poel & Barbara Spielenberg  

Baancommissie:

Activiteiten:

·       Het onderhouden van het gehele complex

·       Het bespeelbaar maken en houden van de banen, waarvoor de groundsman verantwoordelijk is, in samenwerking met de baancommissie

·       Tevens verzorgt de baancommissie alles op en rond de banen, zoals netten, hekwerken, afrastering, beplanting, verlichting en ook het onderhoud van het clubgebouw

Samen met vrijwilligers worden de grotere klussen aangepakt.

Zonder hulp is dit niet te realiseren.

Herman Volbers 053-4331624   

Toernooicommissie ([email protected]):

De toernooicommissie organiseert toernooien en helpt mee bij de organisatie van de clubkampioenschappen. Dit gebeurt in samenwerking met de toernooicommissaris en de technische commissie.

Via de activiteitenagenda, gepubliceerd op de website, wordt u op de hoogte gesteld van de data waarop de verschillende toernooien worden georganiseerd. Voor het aanmelden van deze evenementen vindt u dan een inschrijfformulier op deze website.

Martijn v.d. Molen (vz), Bart Broekhuis & Ron Rademaker 

Juwelier Wissink Open Toernooi ([email protected]):

Martijn v.d. Molen (vz), Petra Sannes, Saskia Vliegen, Marc Brandjes & Ron Rademaker

(v)Echtparentoernooi:

Wouter van de Plas & Pien Menting

Commissie Randgebeuren:   

Nicole Spoor

Clubavond TVVS:   

Mariëlle Berndt, Jeroen vd Bovenkamp, Nienke Dijkstra, Sep v.d. Berg, Wanda Vester & Wouter van de Plas  

Sponsorcommissie ([email protected]):

Onze vereniging zoekt regelmatig naar sponsoren ter versterking van activiteiten en de clubkas. Sponsoring vindt binnen onze vereniging plaats op verschillende manieren:

·       Reclamedoeken op het tennispark

·       Banieren

·       Adverteren op de website en/of narrowcasting

·       Sponsoring van speciale activiteiten (toernooien enz.)

Gelden die via deze sponsoring worden ontvangen worden voornamelijk besteed aan opleiding, training en begeleiding van de jeugd

Wanneer u bedrijven kent die onze vereniging zouden willen sponsoren, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de Sponsorcommissie

Pascal Harmsen (vz), Esmee Roorda, Bart Broekhuis

IT-commissie:

Beheer en onderhoud technische IT-omgeving

Freddy Oomkes  

Senioren 45+-tennis:   

Harry Kist (vz), Joke Wolters, Jacintha Bisschop, Elisabeth Lem, Wilma & Bertil Haage

Koffietennis:   

Bert Ruwe & Jan van de Salm

Trainingen

([email protected] / https://www.tennispromotor.nl/

Remy Nagel (0611539523)