Algemene ledenvergadering 2024

15 december 2023


Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van TVVS u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 29 januari 2024 om 20.00 uur, in de kantine van TVVS.

Het bestuur legt op de deze Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast maakt zij plannen bekend voor het nieuwe verenigingsjaar 2024.

Heeft u nog zaken die u graag in de Algemene Ledenvergadering besproken wilt zien, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 22 januari 2024 via [email protected] aan het bestuur kenbaar te maken. Eén en ander zal dan op de vergadering onder ingekomen stukken worden behandeld. Een mondeling voorstel kan tijdens de vergadering alleen behandeld worden, indien zij rechtstreeks samenhangt met het aan de orde zijnde agendapunt en tenminste door 4 andere leden wordt ondersteund. Heeft u een concreet voorstel wat u beslist in de Algemene Ledenvergadering ter stemming wilt brengen, dan dient u dit schriftelijk (door 5 leden ondertekend) en uiterlijk 24 januari 2022 aan het bestuur te melden.

Alle stukken zijn u, via de bij ons bekende mailadressen, verstuurd. Ter voorbereiding op de vergadering treft u naast de agenda, het jaarverslag 2023, de notulen van de ALV d.d. 30-01-2023 aan.

Graag tot ziens op maandag 29 januari  om 20.00 uur.

Met sportieve groet,

Bestuur TVVS 

Nieuwscategorieën