NIEUWE CORONAMAATREGELEN VANAF ZONDAG 28 NOVEMBER 2021

Het kabinet heeft op de persconferentie van 26 november jl. nieuwe maatregelen 
aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Ook de richtlijnen voor tennis zijn 
geüpdatet. Alle afspraken – die ook op ons mooie park gelden – staan beschreven op de site van de 
KNLTB: https://corona.knltb.nl/nieuws/.
Ook bij TVVS geldt:
• Tennis blijft dagelijks mogelijk tot 17.00 uur.
Daarna is het park gesloten en mag er niet meer getennist worden.
• Buiten de baan en op het park geldt de 1,5 meter afstand.
• Publiek is niet toegestaan.
• De kantine is gesloten. 
We verzoeken u zo min mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers.
• Toiletten zijn toegankelijk.
Leden kunnen alleen vrijspelen indien zij vooraf een baan reserveren via de KNLTB-clubapp. Wij vragen u te spelen 
op de door u in de app gereserveerde baan. Ook na het vrij spelen willen wij u vragen het terrein direct te verlaten. 
Komt u niet, wilt u de baan dan vroegtijdig cancelen zodat u andere leden de mogelijkheid geeft deze alsnog te 
reserveren?
Ook nu doen wij weer een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze leden en gaan wij ervan uit dat u
zich ook op ons terrein aan de door de RIVM/KNLTB voorgeschreven richtlijnen zult houden. Spreek elkaar hier
ook eventueel op aan.
Deze maatregelen gelden van zondag 28 november t/m zondag 19 december. Op 15 december komt het kabinet 
met informatie over de periode na 19 december

Alle gemaakte reserveringen na 17.00 uur zullen worden geannuleerd!

Sluit Menu