Bijzondere ALV, woensdag 16 december

Beste TVVS-er !

Hierbij nodigen wij u uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van TVVS, die online plaatsvindt op woensdag 16 december 2020 om 20.00 uur. Door de beperkingen vanuit de overheid om samenkomsten te organiseren, zal de BALV digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams.

Er zijn twee onderwerpen, waarover we gezamenlijk een besluit moeten nemen. Ten eerste is dat de invulling van ons grasveld. Er is een plan ontwikkeld voor realisatie van 3 padelbanen. Daarnaast er is de mogelijkheid om op het grasveld een 6e tennisbaan aan te leggen. Ten tweede zijn wij voornemens de activiteiten van de Stichting SETS weer in onze vereniging op te nemen. De voordelen waarvoor 10 jaar geleden SETS is ontstaan, zijn vervallen. Voor deze integratie is de goedkeuring nodig van onze leden.

Onze statuten schrijven voor dat je aanwezig moet zijn, om te kunnen stemmen.

We horen graag of u aanwezig bent op de BALV op 16 december as. U dient zich van tevoren, uiterlijk maandag 7 december as, aan te melden door via onderstaande link het aanmeldingsformulier in te vullen. Een week voorafgaande aan de BALV ontvangt u van ons de agenda, de presentatie van de plannen en een MS-Teams uitnodiging voor deelname aan de BALV. Na ontvangst van deze informatie kunt u tot uiterlijk zondag avond 13 december schriftelijk uw vragen insturen. Deze zullen dan, gezamenlijk met een antwoord, voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd worden op onze website TVVS.nl. Tijdens de BALV op woensdagavond kunnen natuurlijk ook nog vragen gesteld worden. Tijdens en na de vergadering kunt u uw voorkeur uitspreken via een stemformulier, welke wij tijdig zullen verstrekken. Uw stem kan tot uiterlijk woensdag 16 december middernacht uitgebracht worden.

Voor iedereen, zowel voor u als voor ons, is dit natuurlijk een nieuwe manier van vergaderen. Omdat er misschien wel technische vragen of problemen zijn, zullen wij een telefoonnummer in het leven roepen om tot een snelle oplossing te komen.

Noteer alstublieft 16 december in de agenda en meldt u aan, wij hebben u nodig om tot een besluit te komen!n

Het bestuur van TVVS

Sluit Menu