Beste TVVS-er,

Op deze pagina vindt u de informatie voor de Algemene Ledenvergadering TVVS die uiteraard digitaal plaatsvindt op maandag 1 februari om 20.00 uur.

Instemmen met betrekking tot het vastleggen van de notulen, het jaarverslag, de balans, de winst- en verliesrekening, de begroting, de kascontrole commissie en de samenstelling bestuur 2021 gebeurt door de vergadering. De procedure is, wanneer er geen “digitale handen” opgestoken worden, dat het bewuste onderwerp akkoord bevonden is. Voor een digitale handopsteking wordt tijdens de vergadering tijd uitgetrokken.

Indien u vragen heeft over de vergaderstukken, dan wordt u verzocht deze uiterlijk komende zondag 31 januari in te sturen. De ingestuurde vragen worden behandeld en beantwoord in de vergadering. Insturen kan op mailadres: secretariaat@tvvs.nl

Vragen die in de vergadering worden gesteld zullen eveneens behandeld worden. Wanneer het antwoord niet (volledig) gegeven kan worden, dan zal er een spoedige opvolging in de dagen ná de vergadering plaats vinden. Tevens zullen alle vragen in de notulen opgenomen worden.

Graag ‘zien’ wij u op maandag 1 februari om 20.00 uur.

Sportieve groet,

bestuur TVVS

agenda ALV 2021

jaarverslag TVVS 2020

notulen ALV 2020

presentatie ALV 1 feb 2021

Vragen en Antwoorden:

De leukste tennisclub van Enschede.

Bezoekadres TVVS
Magnoliastraat 11
7531 EC Enschede
Telefoon: 053-4331965

Copyright © 2019 tvvs.nl All Rights Reserved.

Sluit Menu