Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Kijk hier voor voor de AVG van TVVS