TVVS kent de volgende lidmaatschappen ( deze loopt van 1 januari t/m 31 december):

Senioren (vanaf het jaar waarin men 18 jaar wordt) € 135
Junioren (vanaf het jaar waariin men 9 jaar wordt t/m 17 jaar) € 60
Aspirant (vanaf het jaar waarin men 8 jaar wordt) € 30
Instroom (t/m het jaar waarin men 7 jaar wordt) € 0
Parkeerlid (tijdelijk ivm blessure) € 15
Donateur  € 25

NB; bij aanmelding na 1 juli zal contributie naar rato in rekening worden gebracht.

Naast onze normale lidmaatschappen bieden ook een zomerlidmaatschap aan. Hiervoor kunt u contact opnemen via mail: secretariaat@tvvs.nl

Tevens kunt u gebruik maken van een introductieregeling.

Aanmelden 

Een aanmeldingsformulier kunt u hier vinden. Graag dit formulier volledig invullen en voorzien van een foto.

Om wegwijs te worden binnen de vereniging, hebben we voor u enige informatie gebundeld.

Tennislessen worden verzorgd door De TennisPromotor.

Beëindigen lidmaatschap

Opzeggen door een lid dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het jaar bij de ledenadministratie van de vereniging.

Hiervan ontvangt U een schriftelijke bevestiging en wordt uw lidmaatschap beëindigd.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat bij te late opzegging, u verplicht bent de contributie voor het komende seizoen te betalen!

Donateurlidmaatschap

Wanneer u fysiek niet meer kunt tennissen maar wel betrokken wilt blijven bij de vereniging of deel uit wilt maken van een commissie, kunt u uw lidmaatschap omzetten in een donateurlidmaatschap. Informatie kunt u krijgen bij onderstaand adres.

Secretariaat TVVS

Enkeshorst 2

7531 LA  Enschede

of

via mail: secretariaat@tvvs.nl

Dit is tevens het adres voor het doorgeven van adreswijzigingen of het vervangen van pasfoto’s voor de spelerspas. Eventuele mutaties kunt u doorgeven aan het secretariaat.

 

Contributie en entreegelden

 

Deze worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De betaling wordt geïnd via een automatische machtiging. 

 

Voorjaars en najaarscompetitie

 

April, mei, juni – en – september, oktober- bijdrage voor de competitie bedraagt 15 euro pp (bijdrage naast de contributie)

Pasjes
Ieder lid krijgt na betaling van zijn contributie een spelerspas. Deze wordt aan het begin van het seizoen tijdens een pasjesavond uitgedeeld. De spelerspas is tevens uw legitimatiebewijs voor deelname aan competitie en open toernooien. Leden die hun pasje niet hebben opgehaald en leden die later lid zijn geworden, kunnen vanaf 1 april hun pasje ophalen uit de kantine.

Kennismaking 
Alle nieuwe leden krijgen een uitnodiging voor een kennismaking met het bestuur en commissies in maart. 

Een vereniging met een pro- actief beleid kan alleen goed functioneren en blijven bestaan als er ook actieve leden zijn. Uw aanvullende ideeën zijn van harte welkom.

 

De leukste tennisclub van Enschede.

Bezoekadres TVVS
Magnoliastraat 11
7531 EC Enschede
Telefoon: 053-4331965

Copyright © 2019 tvvs.nl All Rights Reserved.

Sluit Menu